Co to jest zakwaszenie organizmu?

Nasze ciało to skomplikowane, zbudowane z bilionów komórek laboratorium, w którym z aktywnym udziałem wody przebiegają różne reakcje biochemiczne, w wyniku których zostaje wytworzona lub zużyta energia. Procesy te zachodzą przez całe życie na przykład: w czasie wzrostu, rozmnażania, oddychania, poruszania się i zaczynają się już na szczeblu podstawowym, czyli na poziomie pojedynczej komórki. Każda komórka człowieka do prawidłowej pracy potrzebuje odpowiedniego paliwa, określonej temperatury oraz równowagi kwasowo – zasadowej – ściśle określonego balansu dynamiczny między kwasami a zasadami.

Co to jest ph organizmu?

Kwasy to związki chemiczne, które zawierają dodatnio naładowane jony wodorowe H+. Zasady są substancjami, które mają zdolność wiązania jonów H+ poprzez uwalnianie w roztworach wodnych grupy wodorotlenowej OH, neutralizując w ten sposób kwasy. Pozostający w roztworze wodnym nadmiar jonów H+ powoduje jego zakwaszenie.

Miarą kwasowości lub zasadowości środowiska jest wskaźnik stężenia jonów wodorowych, tzw. wskaźnik pH, określany w skali od 0 do 14. Im więcej jonów wodorowych zawiera roztwór, tym ma większą kwasowość, a wskaźnik pH jest mniejszy. Gdy wartość pH wynosi 7 mówimy o roztworach obojętnych, poniżej 7 kwaśnych, powyżej 7 (np. 7,1) zasadowych.

Jakie ph powinny mieć tkanki organizmu? Jakie ph powinna mieć krew?

Tkanki i płyny ustrojowe mają różny idealny poziom pH.
Najwięcej o naszej kondycji mówi pH krwi. Podobnie jak ściśle określona temperatura ciała, tak odczyn pH krwi musi pozostawać w bardzo wąskim zakresie i powinien być lekko zasadowy. Optymalny zakres pH krwi zawiera się między 7,357,45. Już niewielkie odchylenia od tej normy powodują poważne zaburzenia w całym organizmie. Przesunięcie równowagi w kierunku kwaśnym powoduje: zakłócenie równowagi przemian, zaburzenia stężeń elektrolitów, pracy enzymów, utrudnienia w przemianie materii oraz może doprowadzić do występowania wielu niedyspozycji, a w efekcie końcowym może spowodować poważne choroby.

Dlatego na straży stałego pH krwi stoją mechanizmy regulacyjne, do których zalicza się:

  • układy buforowe krwi i tkanek (mogą szybko wiązać nadmiar kwasów lub zasad, tworzyć nieszkodliwe sole i usuwać je z roztworu, nie zmieniając przy tym swojego pH),
  • krążenie,
  • trawienie,
  • wytwarzanie hormonów,
  • wydalanie nadmiaru dwutlenku węgla (CO2) przez płuca,
  • wydalanie kwasów lub zasad przez nerki.

Na sprawność tych mechanizmów przede wszystkim ma wpływ:

  • wydolność narządów wydalających kwasy czyli płuc, wątroby i nerek.
  • obecność tlenu w słabo dotlenionym organizmie upośledzone jest oddychanie wewnątrzkomórkowe, powstaje dużo związków toksycznych i szkodliwych kwasów. Dlatego ruch na świerzym powietrzu ma znaczenie.
  • dostępność w pożywieniu składników mineralnych o oddziaływaniu zasadowym, takich jak: magnez, wapń, i potas. Stanowią one rezerwę alkaliczną. Do tego celu najlepiej nadają się organiczne sole substancji mineralnych (cytryniany magnezu, wapnia i potasu).

Jakie są skutki zakwaszenia organizmu?

Jawne zakwaszenie z wyraźnym spadkiem pH krwi poniżej normy występuje stosunkowo rzadko i jest stwierdzane tylko w ciężkich schorzeniach. Największy problem stanowi kwasica utajona charakteryzująca się niewielkim zakwaszeniem, które otwiera drogę różnego rodzaju zarazkom, bakteriom i wirusom. Sprzyja ona fermentacji pokarmu, powstawaniu drożdży, grzybów i pleśni, które żywią się naszym pożywieniem oraz przyczynia się do rozwoju poważnych chorób. Naukowcy zgadzają się, że jeżeli w organizmie zachwiana zostanie delikatna równowaga pH, może nastąpić uszkodzenie najważniejszych organów, a nawet zagrożenie życia. Komórki nowotworowe dobrze rozwijają się tylko w środowisku kwaśnym. Zakwaszenie organizmu sprzyja ich rozprzestrzenianiu się w tkance łącznej i kościach. Dodatkowo komórki nowotworowe produkują duże ilości kwasów, które obciążają cały organizm, a szczególnie wątrobę i nerki – filtry naszego organizmu.

Dlatego utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie jest ważne dla naszego zdrowia.

Oczyszczenie organizmu z toksyn pozwala na powrót do równowagi, staje się punktem startowym dla prawidłowego odżywiania i utrzymywania dzięki niemu właściwej równowagi kwasowo-zasadowej. Co z kolei wspiera odpowiedni niezakłócony przebieg naturalnych procesów życiowych począwszy od poziomu komórki. Naturalną konsekwencją jest ułatwienie utrzymania prawidłowej wagi lub zrzucania zbędnych kilogramów. Jeśli nasze procesy życiowe przebiegają prawidłowo organizm potrafi sam regulować prawidłowy poziom swojego zapotrzebowania energetycznego.

Jeśli masz pytania napisz do nas

Dowiedz się więcej

Jak szybko i skutecznie oczyścić organizm